Gwasanaeth Trwyddedu NRW/CNC wedi cyhoeddi barn scopio ar gyfer datblygiad ynni tonnau tua 20km oddi wrth y geg Aberdaugleddau. 

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus drwy’r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

Diweddarwyd ddiwethaf