Mae Gwasanaeth Trwyddedu CNC wedi cyhoeddi barn gwmpasu ar gyfer Cynllun datblygu Porthladd Penfro, sydd wedi'i leoli yn Noc Penfro, Sir Benfro. 

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus drwy’r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf