SC1807 Barn Gwmpasu Gwaith carthu agregau yn ardal 531, Aber Afon Hafren

Mae Gwasanaeth Trwyddedu CNC wedi cyhoeddi barn gwmpasu ar gyfer gwaith carthu agregau yn ardal 531, Aber Afon Hafren.

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus drwy’r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

Diweddarwyd ddiwethaf