Mae Gwasanaeth Trwyddedu CNC wedi cyhoeddi barn sgrinio a chympasu ar gyfer prosiect arfaethedig Aráe Lanw Morlais, a leolir i’r gorllewin o Ynys Gybi, Ynys Môn. 

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus drwy’r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

Diweddarwyd ddiwethaf