CML2108 Barn sgrinio ar gyfer cynllun arfaethedig Amddiffynfa Arfordirol Hen Golwyn

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer cynllun arfaethedig Amddiffynfa Arfordirol Hen Golwyn.

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’n cofrestr gyhoeddus. Bydd angen ichi chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio’r cyfeirnod CML2108.

Diweddarwyd ddiwethaf