Rhif trwydded: EPR/BU7766IC
Gweithredwr: Sundorne Products (Llanidloes) Ltd
Math o gyfleuster rheoledig: Adran 5.2 A(1)(a) Gwaredu gwastraff mewn safle tirlenwi sy’n dal mwy na 5,000 tunnell. 
Lleoliad cyfleuster rheoledig: Safle Tirlenwi Bryn Posteg, Ffordd Tylwch, Llanidloes, Powys, SY18 6JJ

Trosolwg o’r broses
Gwaredu gwastraff mewn safle tirlenwi.

Diweddarwyd ddiwethaf