Rhif Trwydded: EPR/AB3191CV
Gweithredwr: Mr Daniel Jones

  • Math o Gyfleuster Rheoledig: Adran 6.9 (A)(1)(a)(i): Magu dofednod yn ddwys mewn gweithfa sydd â mwy na 40,000 o leoedd dofednod

Lleoliad cyfleuster rheoledig: Aber-miwl, SY15 6JJ

Trosolwg o’r broses:

Trwydded newydd i ganiatáu magu dofednod yn ddwys mewn gweithfa sydd â mwy na 40,000 o leoedd.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf