Ymgynghoriadau agored o Geisiadau am Drwydded i Dynnu neu Gronni Dŵr