Cynigion Cyfoeth Naturiol Cymru i amrywio neu ddirymu trwyddedau cyfredol i dynnu neu gronni dwr