Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol yma 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

CML1916

Amalgamated Construction Ltd

Wal Fôr Friog yn is

Band 1

CML1915

North and Mid Wales Trunk Road Agent

Cynllun Gwella Pont Afon Dyfrdwy A494

Band 3

RML1914

Amalgamated Construction Ltd

Glanhau cwlfert yn Ffynnongroyw

Band 1

CML1912

Dwr Cymru

Trwsio Gollyngiadau Môr Fairbourne

Band 2

CML1913

The Port of Mostyn Ltd

Flagstaff S.I.

Band 2

CML1911

Dragon LNG Ltd

Paentio pentwr jet y Dragon LNG

Band 1

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

CML1916

Amalgamated Construction Ltd

Wal Fôr Friog yn is

Band 1

Dychwelyd

SC1817

Marine Energy Wales

Ardal Profi Ynni Morol

Scoping

Cyhoeddwyd

CML1869

Llanerch Y Mor Dock Holdings Ltd

Y Parchedig Llanerch y Môr

Band 2

Cyhoeddwyd

CML1858

Associated British Ports

Gwaith Pier Gorllewinol Abertawe

Band 3

Cyhoeddwyd

RML1903

Natural Resources Wales

Rhaglen Samplu Anifeiliaid Di- asgwrn-cefn / Gwaddodion Benthig Morol Cymru Gyfan 2019-2021

Band 2

Cyhoeddwyd

DEML1901

Neath Port Talbot CBC

Rheoli Traeth Aberafan

Band 1

Cyhoeddwyd

CML1868

REM Engineering Ltd

Gweithrediadau Barge - Cam 2 Bae Gelliswick 2019

Band 2

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf