Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Prynu a mewnforio ffynonellau ymbelydrol seliedig o wledydd eraill yr UE – Rheoliad 1493/93

Os ydych eisiau prynu ffynhonnell o wlad arall yr UE, bydd y cyflenwr yn y wlad honno angen ichi gael ffurflen safonol iddynt wedi ei stampio gan CNC cyn y gall anfon y ffynhonnell ichi.

Mae gwerthu a throsglwyddo ffynonellau ymbelydrol seliedig rhwng gwledydd yr UE yn ddibynnol ar un weithdrefn hysbysu/ddatgan dan Reoliad Cyngor 1493/93. Mae’r ffurflen yn cadarnhau fod gennych hawl i fod yn berchen ar ffynhonnell o’r fath. Gallai’r ffurflen fod yn berthnasol i fwy nag un llwyth ac maent yn para am gyfnod o 3 blynedd. Mae’n bosibl cael ffurflen ddatganiad o Uned Llwythi Gwastraff (WSU) yn Cyfoeth Naturiol Cymru, yr ydych yn ei chwblhau a’i dychwelyd iddynt – gweler cyfeiriad isod. Nid oes unrhyw gost yn daladwy am hyn.

Ffynonellau wedi eu heithrio

Mae actifedd rhai ffynonellau seliedig mor isel fel eu bod yn cael eu heithrio, gweler Tabl 5 yn Atodlen 23 Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010 (fel y’u diwygiwyd yn 2011). Er enghraifft  mae ffynhonnell cobalt-60 llai na 100 kBq yn eithriedig.

Cysylltu â WSW

Mae’n bosibl cael y ffurflen o:

Uned Llwythi Gwastraff (WSU)
Cyfoeth Naturiol Cymru
Parc Busnes Llaneirwg
Caerdydd
CF3 0EY
Ffôn: +44 (0)29 2024 5315 neu 03000 65 3073
Ffacs: +44 (0)29 2036 2487
E-bostwaste-shipments@naturalresourceswales.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.