Gwarchodfa Dyfrdwy-Cynllun Diogelwch Ar Gyfer Gweithrediadau I