Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Adrodd ar ymgynghoriadau cynllunio

Rydym yn derbyn oddeutu 7,000 o ymgynghoriadau cynllunio yn flynyddol, ac rydym yn adrodd yn rheolaidd i fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru ar ein perfformiad wrth ymateb i ymgynghoriadau

Mae'n ofynnol ar Gyfoeth Naturiol Cymru hefyd i gynhyrchu adroddiadau blynyddol i Lywodraeth Cymru sy'n dangos sut y gwnaethom berfformio wrth ddarparu ymatebion o sylwedd o fewn terfynau amser penodedig. 

Yn ogystal, rydym yn cynnal arolwg blynyddol ymhlith Awdurdodau Cynllunio Lleol er mwyn casglu eu barn ynglŷn ag effeithiolrwydd y cyngor a roddwn. 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Gwasanaeth cynghori ar gynllunio datblygiad Arolwg cwsmeriad 2016 PDF [486.0 KB]
Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygiad Adroddiad Blynyddol i Weinidogion Cymru 2016-2017 PDF [510.0 KB]
Gwasanaeth Cynghori ar Gynllunio Datblygu Adroddiad Blynyddol ar gyfer Gweinidogion Cymru 2017–18 PDF [228.8 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.