Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Adrodd ar ymgynghoriadau cynllunio

Rydym yn derbyn oddeutu 7,000 o ymgynghoriadau cynllunio yn flynyddol, ac rydym yn adrodd yn rheolaidd i fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru ar ein perfformiad wrth ymateb i ymgynghoriadau

Mae'n ofynnol ar Gyfoeth Naturiol Cymru hefyd i gynhyrchu adroddiadau blynyddol i Lywodraeth Cymru sy'n dangos sut y gwnaethom berfformio wrth ddarparu ymatebion o sylwedd o fewn terfynau amser penodedig. 

Yn ogystal, rydym yn cynnal arolwg blynyddol ymhlith Awdurdodau Cynllunio Lleol er mwyn casglu eu barn ynglŷn ag effeithiolrwydd y cyngor a roddwn. 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.