Ardaloedd Draenio Mewnol - archwiliad

Hysbysiad o gwblhau archwiliad a hawl i Arolygu’r datganiad blynyddol

Datganiad blynyddol ar gyfer y flwyddyn

A ddaeth i ben ar 31 mawrth 2022

Adran 29 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

Mae archwiliadau cyfrifon Ardaloedd Draenio Mewnol Afon Conwy; Afon Ganol; Cors Ardudwy ; Cors Borth; Dysynni; Harlech a Maentwrog; Llanfrothen; Cors Malltraeth ; Glaslyn a Phensyflog; Mawddach a Wnion; Tywyn; Powysland; Gwent ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022 wedi dod i ben.

Mae’r datganiad blynyddol ar gael i’w arolygu gan unrhyw etholwr llywodraeth leol ar gyfer Ardaloedd Draenio Mewnol Afon Conwy; Afon Ganol; Cors Ardudwy ; Cors Borth; Dysynni; Harlech a Maentwrog; Llanfrothen; Cors Malltraeth ; Glaslyn a Phensyflog; Mawddach a Wnion; Tywyn; Powysland; Gwent drwy wneud cais i:

Deiniol Richards, Cyfrifydd Busnes
Ty Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Rhwng  09:00 am a 17:00 pm ar ddydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus), pan yw’n bosibl i unrhyw etholwr llywodraeth leol wneud copïau o’r datganiad blynyddol.

Bydd copïau yn cael eu darparu i unrhyw etholwr llywodraeth leol am dâl o £1:00 am bob copi o’r datganiad blynyddol.

Tîm Digidol, CNC
Dyddiad 29 Medi 2022                        

Diweddarwyd ddiwethaf