Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Beth yw rhanbarth draenio?

Gwybodaeth am ranbarthau draenio - ardaloedd ag anghenion draenio arbennig

Beth yw rhanbarth draenio?

Mae rhanbarthau draenio ar dir isel fel arfer, ac mae eu ffiniau wedi’u pennu gan nodweddion ffisegol, yn hytrach na gwleidyddol. Mae’r rhanbarthau’n amrywio o ran natur a maint. Mae rhai’n rhanbarthau amaethyddol gan mwyaf (fel Conwy, Llanfrothen a Thywyn) a rhai’n lled drefol (fel Gwastadeddau Gwent).

Perygl llifogydd

Mae rhanbarthau draenio yn wynebu perygl llifogydd o ffynonellau amrywiol. Heb weithgareddau i reoli lefel y dŵr a pherygl llifogydd, ni fyddai rhanbarthau draenio yn lleoedd addas i fyw ynddyn nhw. Ni fydden nhw chwaith yn diogelu nac yn darparu ar gyfer y tir amaethyddol, y cyfleustodau a’r rhwydweithiau trafnidiaeth amrywiol sydd wedi datblygu o fewn eu ffiniau.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.