Diweddaru Targedau Ansawdd Dŵr ar gyfer ACAau Afonydd Cymru 2022

Yn sgil newidiadau i ganllawiau ansawdd dŵr gan y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur, rydym wedi adolygu’r Amcanion Cadwraeth ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) Afonydd yng Nghymru.

Mae naw ACA a ddynodwyd ar gyfer un neu fwy o nodweddion afonydd yng Nghymru, sef:

 • Afon Eden – Cors Goch Trawsfynydd
 • Afon Gwyrfai a Llyn Cwellyn
 • Afon Teifi
 • Afon Tywi
 • Afonydd Cleddau
 • Coedydd Derw a Safleoedd Ystlumod Meirion (Afon Glaslyn)
 • Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid
 • Afon Wysg
 • Afon Gwy

Y llynedd, cyhoeddwyd targedau ffosfforws diwygiedig ar gyfer y naw afon ACA, ynghyd ag asesiad cydymffurfio yn erbyn y targedau hynny.

Darllenwch yr adroddiad ar y targedau ffosfforws.

Rydym bellach yn cyhoeddi'r targedau ar gyfer saith dangosydd ansawdd dŵr arall sef:

 • Cyfanswm Amonia
 • Amonia heb ei Ïoneiddio
 • Y Galw Biolegol am Ocsigen
 • Ocsigen Tawdd
 • pH
 • Y Gallu i Niwtralu Asidau
 • Mynegai Diatomau Troffig

Rhennir pob afon ACA yn gyrff dŵr (ardaloedd rydym yn eu hasesu). Ar gyfer y naw afon ACA mae cyfanswm o 127 o gyrff dŵr a darperir y targedau ar gyfer pob dangosydd ansawdd dŵr yn y daenlen isod.

Mae'r targedau ansawdd dŵr hyn wedi'u cynnwys yn yr Amcanion Cadwraeth ar gyfer pob afon ACA, fel y'u cyhoeddwyd yn y Cynlluniau Rheoli Craidd ar gyfer pob safle.

Gallwch weld y Cynlluniau Rheoli Craidd drwy fynd at yr ardal warchodedig sydd o ddiddordeb i chi ar ein adnodd chwilio am safleoedd gwarchodedig dynodedig.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Water quality targets for rivers in SACs 2022 Targedau ansawdd dŵr ar gyfer afonydd mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig 2022 EXCEL [39.9 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf