Adroddiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer Dŵr Cymru (Welsh Water)

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi perfformiad amgylcheddol Dŵr Cymru (Welsh Water), y cynnydd da y mae wedi'i wneud, a pha welliannau pellach yr hoffem eu gweld.

Diweddarwyd ddiwethaf