Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Data gwybodaeth gwastraff Cymru 2013

Crynodeb o'r mathau o wastraff a'r symiau o wastraff a gafodd eu trin gan gyfleusterau rheoli gwastraff trwyddedig yng Nghymru yn 2013 yw 'Data Gwastraff Cymru 2013'


Bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i awdurdodau lleol, cyrff cynllunio rhanbarthol a busnesau sy'n ymwneud â chynllunio ar gyfer cyfleusterau gwastraff yn y dyfodol.

Mae'r ddogfen hon yn un o gyfres o adroddiadau blynyddol sy'n crynhoi ein data am wastraff. Gallwch ddod o hyd i dablau data manwl ar gyfer Cymru ar y dudalen hon.

Yn ystod 2013, gwnaeth cyfleusterau yng Nghymru reoli cyfanswm o 7.9 miliwn tunnell o wastraff. Ar ddiwedd 2013 roedd:

  • 31.3 miliwn metr ciwbig o gynhwysedd tirlenwi ar gael â 69% ohono ar gael mewn safleoedd masnachol heb fod yn beryglus
  • Oddeutu 10.7 mlynedd o oes tirlenwi ar ôl mewn safleoedd ar gyfer gwastraff heb fod yn beryglus yng Nghymru, ar gyfraddau mewnbwn 2013

Yn ystod 2013, cafodd dros 263,000 tunnell o wastraff peryglus ei gynhyrchu yng Nghymru, wedi'i gynhyrchu gan dros 9,000 o fusnesau a diwydiant, a chafodd dros 310,000 tunnell ei waredu yng Nghymru.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Wales hazardous waste Cymru EXCEL [103.0 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.