Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwybodaeth Gwastraff Cymru 2012

Crynodeb yw ‘Data Gwastraff Cymru 2012’ o’r mathau a’r meintiau o wastraff a gafodd ei drin mewn adnoddau trin gwastraff trwyddedig yng Nghymru yn ystod 2012


Bydd yr wybodaeth yn ddefnyddiol i awdurdodau lleol, cyrff cynllunio rhanbarthol a busnesau sydd â rhan mewn cynllunio adnoddau gwastraff ar gyfer y dyfodol.

Maer ddogfen hon yn un o gyfres o adroddiadau blynyddol yn crynhoi ein data gwastraff.
Gallwch weld y tablau data manwl ar gyfer Cymru isod.

Yn ystod 2012, rheolodd adnoddau yng Nghymru 7.95 miliwn tunnell fetrig o wastraff. Ar ddiwedd 2012 roedd:

  • 34.5 miliwn o giwbiau metrig o le ar gael ar safleoedd tirlenwi gyda 80% o hyn ar gael ar safleoedd masnachol amheryglus
  • Tua 10 mlynedd o oes ar ôl ar safleoedd tirlenwi ar gyfer gwastraff amheryglus yng Nghymru, ar gyfraddau llenwi 2012

Yn ystod 2012, cynhyrchodd dros 9,000 o fusnesau a diwydiant yng Nghymru dros 274,000 tunnell o wastraff peryglus, gyda dros 324,000 ohono’n cael ei adael yng Nghymru.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.