Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datganiad Ardal De-orllewin Cymru

Croeso i Ddatganiad Ardal De-orllewin Cymru. Mae De-orllewin Cymru yn cwmpasu awdurdodau lleol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin ac mae'n cynrychioli 22% o boblogaeth a 23% o ehangdir y wlad

Mae De-orllewin Cymru yn gornel amrywiol o'r wlad, o’r ucheldiroedd garw i arfordir eang a phrydferth. 

Marina Abertawe â chychod hwylio wedi'u hangori ar ochr y cei Lleihau anghydraddoldebau iechyd

Nod y thema hon yw archwilio'r cyfleoedd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau iechyd yn Ne-orllewin Cymru trwy ddefnyddio adnoddau naturiol a chynefinoedd

Ucheldiroedd yn dangos bloc coedwigaeth a wal cerrig sychion Sicrhau rheoli tir yn gynaliadwy

Sicrhau bod ein tir yn cael ei reoli'n gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Grassland and wild flowers Gwrthdroi'r dirywiad i fioamrywiaeth a’i hadfer

Nod y thema hon yw archwilio sut y gallwn wrthdroi’r dirywiad mewn bioamrywiaeth trwy adeiladu rhwydweithiau ecolegol gwydn.

Windy uplands view with black clouds Thema drawsbynciol: Lliniaru ac addasu i hinsawdd sy'n newid

Mae'r thema hon yn ystyried sut y gallwn addasu ac ymateb i hinsawdd sy'n newid.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.