Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwybodaeth am drwyddedau tynnu a chronni dŵr

Gwybodaeth am dynnu a chronni dŵr


Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am reoli a gwneud defnydd effeithiol o ddŵr ein gwlad, er mwyn sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion pobl a’r amgylchedd naturiol. Rydym yn gwneud hyn trwy gyflwyno trwyddedau i dynnu a chronni dŵr.

Oes angen trwydded arnoch chi?

Rydych chi angen trwydded i gronni dŵr mewn unrhyw gwrs dŵr, neu er mwyn tynnu mwy nag 20 metr ciwbig (4,000 galwyn) o ddŵr y dydd o:

 • afon neu nant
 • cronfa ddŵr, llyn neu bwll
 • camlas
 • ffynnon
 • tarddiad danddaear
 • doc, sianel, cilfach, bae, moryd neu forgainc

Pam mae gennym drwyddedau

Heb drwyddedau, gall achosion parhaus o dynnu gormod o ddŵr neu unrhyw beth sy’n atal y llif mewn cwrs dŵr, arwain at:

 • brinder cyflenwad dŵr 
 • rhagor o lygredd afon drwy leihau’r gallu i lastwreiddio llygredd
 • difrodi ecoleg a chynefinoedd
 • colli afonydd y byddem yn gallu eu mwynhau fel arall

Trwy drwyddedu, gallwn reoli faint o ddŵr sy’n cael ei dynnu er mwyn diogelu cyflenwadau dŵr a’r amgylchedd.

Beth rydym ni’n ei wneud

Ein cyfrifoldeb ni yw:

 • asesu pob cais am yr effeithiau posib
 • ystyried ein hamcanion a’n dyletswyddau cyfreithiol
 • gwrando ar aelodau’r cyhoedd a all gael eu heffeithio gan y cynigion

Cyn gwneud cais

Llenwch ffurflen ymholi cyn ymgeisio. Bydd o gymorth i’n staff gael syniad go dda o’r cynnig dan sylw cyn i chi wneud cais ffurfiol – gall arbed amser i chi yn y pen draw a rhoi syniad i chi o ba mor llwyddiannus fydd eich cais. 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.