Canllawiau ar gyfer cynhyrchwyr deunydd pacio


Mae byd diwydiant, masnach a chartrefi’r DU yn cynhyrchu mwy na 10 miliwn tunnell o wastraff deunydd pacio. Mae rhyw chwe miliwn tunnell ohono’n cael ei dderbyn i’w adfer naill ai yn y DU neu dramor. Mae hyn yn beth da i’r amgylchedd ac yn helpu’r DU i gyrraedd y targedau adfer ac ailgylchu. Mae hefyd yn dda i fusnesau, oherwydd gall rhai sy’n cwtogi ar wastraff deunydd pacio arbed symiau sylweddol o arian.

Ydych chi’n cynhyrchu deunydd pacio?

Os oes gennych chi drosiant blynyddol o fwy na £2 miliwn a’ch bod yn trin mwy na 50 tunnell o ddeunydd pacio’r flwyddyn, bydd angen i chi fodloni rhwymedigaethau’r cynhyrchydd yn unol â’r rheoliadau deunydd pacio. Bydd gennych rwymedigaethau ailgylchu hefyd os mai chi yw perchennog y deunydd pacio fel rhan o’ch gwaith ac yn ei gyflenwi i rywun arall, neu os ydych chi’n mewnforio’r deunydd pacio.

Nodwch mai Asiantaeth yr Amgylchedd fydd yn parhau i reoli system gofrestru cynhyrchwyr deunydd pacio am y tro ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru. Cyfoeth Naturiol Cymru fydd yn gyfrifol am faterion cydymffurfio a gorfodi.

Sut i gofrestru fel cynhyrchydd deunydd pacio

Ymgofrestrwch yn gynhyrchwr deunydd pecynnu ar y Gronfa Wybodaeth Gwastraff Pecynnu Genedlaethol

Ymuno â chynllun cydymffurfio cynhyrchwyr

Mae cynlluniau cydymffurfio deunydd pacio yn fusnesau sy’n ysgwyddo rhwymedigaethau cyfreithiol cynhyrchwyr deunydd pacio, ac sy’n gyfrifol am gael tystiolaeth o adfer ac ailgylchu.

Gallwch weld manylion cyswllt y cynlluniau cydymffurfio deunydd pacio ar wefan Gronfa Wybodaeth Gwastraff Pecynnu Genedlaethol.

Cyfrifoldeb Estynedig i Gynhyrchwyr o ran Pecynnau

Mae cyfrifoldeb cynhyrchwyr o ran pecynnau yn newid i gyflwyno ‘cyfrifoldeb estynedig.i gynhyrchwyr’.

Os yw’r cyfrifoldeb estynedig newydd o ran pecynnau yn effeithio arnoch chi, bydd angen i chi ddechrau casglu'r data cywir am becynnau yn 2023, ac efallai y bydd angen i chi ddechrau adrodd ar hyn ym mis Hydref 2023.

Mae rhagor o wybodaeth am y gofynion newydd a’r hyn y bydd angen i chi ei wneud ar gael yn paratoi ar gyfer cyfrifoldeb estynedig i gynhyrchwyr (Saesneg yn unig).

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf