Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein penderfyniadau hunan drwyddedu - adroddiad misol

Gwybodaeth am geisiadau am drwyddedau, a phenderfyniadau trwyddedu, ynghylch ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni’n hunain, sef “hunan-drwyddedu"

Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A000405/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

 

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Llyn Ty'n y Mynydd SSSI

Gwaith atgyweirio argaeau

Cyhoeddwyd

11/06/2020

A000416/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Arfordir Pen-bre / Pembrey Coast SSSI

Gwaith ffensio, gosod gatiau, crafiadau llac tywod a thwyni.

Cyhoeddwyd

19/06/2020

C000410/1

 

Adran 28e Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Newton Court Stable Block SSSI

Gosod dalennau metel

Cyhoeddwyd

12/06/2020

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.