Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein penderfyniadau hunan drwyddedu - adroddiad misol

Gwybodaeth am geisiadau am drwyddedau, a phenderfyniadau trwyddedu, ynghylch ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni’n hunain, sef “hunan-drwyddedu"

Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

C000077/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwlyptiroedd Casnewydd/Newport Wetlands SSSI

Ail-wynebu Lôn Tŷ Pysgod a Lôn Saltmarsh

Cyhoeddwyd

07/01/2020

A000104/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Afon Dyfrdwy (River Dee) SSSI

Gwaith cynnal a chadw’r gored fel rheoli glaswellt / chwyn, tynnu mwsogl, mân atgyweiriadau cerrig.

Cyhoeddwyd

08/01/2020

A000111/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Cwm Einion SSSI

Gwaith diogelwch coed

Cyhoeddwyd

09/01/2020

C000093/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwlyptiroedd Casnewydd/Newport Wetlands SSSI

Atgyweirio rhan fer o Lwybr Arfordir Cymru

Cyhoeddwyd

09/01/2020

C000108/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwlyptiroedd Casnewydd/Newport Wetlands SSSI

Ail-wynebu Lôn Fishhouse

Cyhoeddwyd

09/01/2020

A000112/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mwyngloddfa Nant-y-cagl (Eaglebrook Mine) SSSI

Ffensio ar ochr y ffordd yn yr SSSI

Cyhoeddwyd

10/01/2020

A000110/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwent Levels - Magor and Undy SSSI

Gwaith clirio prysgwydd ac ail-gastio ffos ar hyd ffos gae 340m o hyd

Cyhoeddwyd

13/01/2020

A000115/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Ffridd Mathrafal Track Section SSSI

Mramwn clir, eiddew, coed glasbrennog, llystyfiant a talws o wyneb craig yr SSSI gan ddefnyddio peiriant cloddio.

Cyhoeddwyd

13/01/2020

A000123/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwent Levels - Nash and Goldcliff SSSI

Gwneud gwaith clirio prysgwydd ac ail-gastio ffosydd ar hyd ffos 260m o gae

Cyhoeddwyd

15/01/2020

S087441

55 (e) Rheoliadau Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017

Trwydded

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed y Cerris SSSI/NNR

Yn cwympo coed sydd wedi’u heintio

Cyhoeddwyd

17/01/2020

A000130/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Twyni Lacharn - Pentywyn / Laugharne - Pendine Burrows

Clirio prysgwydd

Cyhoeddwyd

20/01/2020

A000135/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mwyngloddfa Nant-y-cagl (Eaglebrook Mine) SSSI

Cael gwared ar aildyfiant conwydd a symud coed sy’n cael eu chwythu gan y gwynt

Cyhoeddwyd

21/01/2020

A000141/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Coed Copi'r Graig

Gwaith rheoli cynefinoedd

Cyhoeddwyd

24/01/2020

S087455/1

Adran 16 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

Trwydded

Cyfoeth Naturiol Cymru

Newborough Warren - Ynys Llanddwyn SSSI

Gwaith adfywio twyni

Cyhoeddwyd

24/01/2020

A000122/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyfi SSSI

Torri chwyn o ffosydd yn Ardal Draenio Mewnol Borth

Cyhoeddwyd

27/01/2020

A000145/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cors Y Llyn

Plannu coed gwern, bedw, helyg a chyll sy’n cysgodi troed y bwnd.

Cyhoeddwyd

27/01/2020

A000149/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwent Levels - St Brides SSSI

Gwneud gwaith clirio prysgwydd ac ail-gastio ffosydd ar hyd ffosydd cae o 765m

Cyhoeddwyd

28/01/2020

C000138/1

Adran 28h Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI Cydsyniad

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwlyptiroedd Casnewydd/Newport Wetlands SSSI

Gwaith coed (pollarding a chwympo) am resymau diogelwch y cyhoedd

Cyhoeddwyd

30/01/2020

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.