Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwybodaeth am y Datganiadau am Benderfyniadau Trwyddedu

Mae cyhoeddi datganiadau penderfyniadau ar y we yn deillio o ymateb Asiantaeth yr Amgylchedd i bapur y Llywodraeth, Taking Water Responsibly. Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn dilyn yr un drefn am y tro hefyd


Mae’n datgan y dylid:

"Cyhoeddi esboniadau clir a dealladwy, mewn iaith annhechnegol, am wrthod cais am ganiatâd."

Byddwn ni’n cyhoeddi manylion cryno am geisiadau wedi’u gwrthod, a cheisiadau a ganiateir er gwaethaf cryn wrthwynebiad.

Gallwch weld y penderfyniadau diweddaraf drwy glicio ar y dolenni isod.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ddatganiadau penderfyniad, e-bostiwch: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.