Ceisiadau trwyddedau morol a benderfynwyd ac a dderbyniwyd