Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ildio eich trwydded

Os nad ydych angen eich Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd bellach, mae’n rhai i chi ei hildio

Isod mae’r ffurflenni cais a’r nodiadau cyfarwyddyd ar gyfer ildio eich trwydded.

Bydd eich Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd yn cynnwys gwybodaeth ar yr amod ar gyfer ildio. Bydd angen i chi wneud cais am ildio eich trwydded yn unig os nodir hynny o fewn eich trwydded.

Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau un ai Rhan E8 ar gyfer hysbysiad o ildiad neu Ran E8.1 ar gyfer cais am ildiad.

Ble ddylwn i anfon fy nghais?

Mae manylion ar ble i anfon eich cais wedi’i gwblhau yn y ffurflen gais. Gallwch anfon copi printiedig o’ch cais i’r swyddfa ardal berthnasol neu anfonwch y cais atom ni ar e-bost. Os ydych angen cymorth, cysylltwch â ni drwy ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid ac fe’ch cyfeirir at aelod o staff a fydd yn delio â’ch cais a thaliad.

Apeliadau

Os gwrthodir yr ildiad ac rydych yn credu bod hyn yn afresymol, neu bod yr ildiad wedi’i ganiatáu gydag amodau sy’n anaddas, yna gallwch apelio. Gweinidogion Cymru sy’n arfer delio ag apeliadau. Cysylltwch â ni os ydych chi angen mwy o wybodaeth am y broses apelio.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen gais Rhan E8 WORD [127.1 KB]
Ffurflen gais Rhan E8.1 WORD [127.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.