Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw hanner nos ar 3 Mai 2016. Efallai na fydd yr ymatebion a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried..

Mae manylion llawn am sut i ymateb i'r ymgynghoriad hwn yn cael eu rhoi yn y prif bapur ymgynghori, ynghyd â gwybodaeth am sut y byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth a ddarparwch. Darllenwch yr wybodaeth hon yn ofalus cyn ymateb.

Rhaid i bob ymateb i'r ymgynghoriad gael ei gyflwyno yn ysgrifenedig, ar ffordd orau i wneud hynny yw trwy ein ffurflen ymateb ar-lein smartsurvey (dewisol)

Diolch i chi, ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Papur ymgynghoriad PDF [440.7 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf