Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Tractor loading a trailer with timber

Mae Cynaeafu a Marchnata Cymru (WHaM) yn gweithredu llinell anfon ganolog (0300 068 0299). Fel rhan o’n mesurau diogelwch ar gyfer pren, dylai pren sy'n cael ei godi o goetiroedd Llywodraeth Cymru:

  • Gael ei gofnodi ar nodyn cludo (tocyn) dilys
  • Cael ei awdurdodi drwy ffonio’r llinell anfon i gael rhif PIN cyn i’r llwytho ddechrau

Dogfennau defnyddiol

Gweithdrefn Anfon Cyfoeth Naturiol Cymru (PDF)

Disgwylir i’r holl gludwyr sy’n gweithredu yng nghoetiroedd Llywodraeth Cymru ddilyn y Cod Ymarfer Cludo Pren (Saesneg yn unig)

Bob blwyddyn mae Cynaeafu a Marchnata Cymru yn cyhoeddi atlas ffyrdd ar gyfer cludwyr, sy’n manylu ar fannau mynediad, llwybrau y cytunwyd arnynt, a lleoliadau llennyrch cynhyrchu. Os oes arnoch angen copi o atlas ffyrdd 2014-15, cysylltwch â Claire Evans drwy e-bost neu ffoniwch 0300 068 0007.

Cau ffyrdd coedwig

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hyrwyddo manteision cymdeithasol a chymunedol coetiroedd Cymru yn yr adran Coetiroedd a Chi.

  • Rydyn ni'n caniatáu i lawer o ddigwyddiadau mawr gael eu cynnal ar ystâd Llywodraeth Cymru. Er mwyn iechyd a diogelwch cludwyr a’r cyhoedd, bydd Cynaeafu a Marchnata Cymru yn gosod cyfyngiadau ar gludo coed mewn mannau yng Nghymru lle mae caniatâd wedi’i roi ar gyfer digwyddiadau mawr
  • Caiff ffyrdd coedwig eu cau i gludwyr ar yr adegau hyn
  • Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch cau ffyrdd coedwig, cysylltwch ag Eira Walters drwy e-bost neu ffoniwch 0300 068 0017

Cytundebau cludo

Mae Cynaeafu a Marchnata Cymru (WHaM) yn rheoli cytundebau cludo ar gyfer cyflenwi biodanwydd i waith ynni Western Bio Energy Ltd yn ne Cymru. Mae hyn yn cynnwys cludo pren crwn gradd isel a byrnau tocion i’r gwaith pŵer.

Dyfarnwyd cytundebau cludo newydd gan Gynaeafu a Marchnata Cymru ym mis Mawrth 2012.

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â Natalie Lemon drwy e-bost neu ffoniwch 0300 065 4711.

Nid yw Cynaeafu a Marchnata Cymru fel arfer yn cynnig cytundebau ochr y ffordd cludo i mewn, byrdymor na chytundebau hirdymor y tu allan i’r cytundeb hwn.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

weithdrefn Anfon - Gorffenhaf 2019 (Saesneg yn unig) PDF [388.7 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.