Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynlluniau Sicrwydd Moch a Dofednod

Menter i dorri ar fiwrocratiaeth a lleihau costau i ffermwyr yw Cynlluniau Sicrwydd Moch a Dofednod

Yn yr adran hon

 


Mae’r cynllun yn cael ei redeg ar gyfer cynhyrchwyr moch a dofednod sy’n cael eu rheoleiddio o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol.  Bydd yn arbed £900 o gostau trwyddedau, fesul fferm, i Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Fe ddatblygwyd y cynllun gyda Safonau Sicrwydd Bwyd a chyda cefnogaeth y Gymdeithas Foch Cenedlaethol, Cyngor Dofednod Prydain a Chyngor Diwydiant Wyau Prydain. Felly dim ond un arolygiad y flwyddyn, yn lle tri, i ffermwyr sy’n gymwys drwy gyrraedd safon uchel o gydymffurfiad, yn unol â’u trwydded. 

Bydd y cyrff ardystio, hyfforddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, yn cynnal arolygiadau ar yr un pryd â’r archwiliadau maent yn ymgymryd ar gyfer cynlluniau sicrwydd fferm y Tractor Coch.

Amcanion y cynllun

Mae’r Cynlluniau Sicrwydd Moch a Dofednod yn wirfoddol ac yn ymwneud â ffermydd moch a dofednod trwyddedig rydym wedi ei asesu fel risg isel. Ei nod yw:

  • ein darparu gyda data fferm dibynadwy
  • ein caniatáu i ganolbwyntio ar weithrediadau risg uchel
  • cadarnhau ein cydymffurfiaeth gyda’r Cod Cydymffurfio Rheoleiddwyr
  • cwrdd â gofynion gweinidogol ac amcanion Gwell Rheoleiddio

Canllawiau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.