Ymchwil dysgu yn yr awyr agored

Woman reading a book next to water

 

Mae tystiolaeth o bob cwr o'r byd yn dangos bod bod mewn natur yn dda i'n hiechyd a'n hapusrwydd.

Gall annog gweithgarwch corfforol trwy gynnig amrywiaeth o weithgareddau sy'n cyffroi plant a phobl ifanc o bob oedran, lefel ffitrwydd a rhywedd.

Mae dysgu yn yr awyr agored yn hyrwyddo cyrhaeddiad academaidd trwy ddysgu ymarferol, dysgu drwy brofiad a thrwy wella prosesau gwybyddol ac emosiynol sy'n bwysig ar gyfer dysgu.

Rydym wedi cynhyrchu set o bosteri i ddangos manteision lluosog dysgu yn yr awyr agored:

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf