Corsydd mawndiroedd

Dysgwch am gordydd mawndirol, edrychwch ar ein hadnoddau

Golygfa o bwll dŵr cors

Mae mawndiroedd ymhlith cynefinoedd mwyaf prin a mwyaf pwysig Cymru. Ar y dudalen hon, fe welwch gynlluniau gweithgareddau ar gyfer popeth o 'Pam mae corsydd yn bwysig?' i gyfarwyddiadau ar sut i gyfrifo faint o garbon sydd wedi'i ddal mewn metr sgwâr o fawn.

Bydd yr holl weithgareddau a gemau yn eich helpu i lwyddo yn y cwricwlwm presennol a bydd yn galluogi dysgwyr i wneud cynnydd yn y ffordd a ddisgrifir ym mhedwar diben y Cwricwlwm i Gymru.

Pam mae corsydd yn bwysig?

Mae'r gweithgaredd hwn yn esbonio'r buddion niferus y mae mawndiroedd yn eu cynnig i bobl a'r amgylchedd.

Pam mae corsydd yn bwysig? (cynllun gweithgaredd)

Pam mae corsydd yn bwysig? (cardiau adnoddau)

Cwis rhyngweithiol, i gors ai peidio i gors? Dyna'r cwestiwn 

Cwis rhyngweithiol, i gors ai peidio i gors? Dyna’r cwestiwn.

Meddwl eich bod yn gwybod y cyfan am gorsydd? Profwch eich gwybodaeth drwy chwarae'r gêm ryngweithiol hon.

I gors ai peidio i gors? (cynllun gweithgaredd)
I gors ai peidio i gors? (cardiau adnoddau)
I gors ai peidio i gors? (datganiadau ac atebion)

Her hidlo dŵr ‘Mae mawn yn anhygoel’

Mae’r gweithgaredd hwn yn canolbwyntio ar sut y mae mawn, ar yr ucheldiroedd ac mewn corsydd gwlyptirol, yn helpu i ddal dŵr a’i hidlo’n naturiol.

Her hidlo dŵr ‘Mae mawn yn anhygoel’ (cyllun gweithgaredd)
Her hidlo dŵr ‘Mae mawn yn anhygoel’ (taflen waith)

Canllaw i fawndiroedd

Eisiau dysgu am fawndiroedd? Sut maen nhw'n ffurfio a pham maen nhw'n bwysig? Edrychwch ar ein nodyn gwybodaeth.

Cyfrifiannell Carbon corsydd mawndirol

....ar y gweill.

Adfywio Cyforgorsydd Cymru

Dysgwch fwy am y rhaglen adfer genedlaethol ar gyfer cyforgorsydd a chynefinoedd mawndirol yng Nghymru. Ewch i dudalen we Prosiect Adfywio Cyforgorsydd Cymru LIFE.

Ymchwil ar ddysgu yn yr awyr agored

Eisiau dysgu am fuddion dysgu yn yr awyr agored ar gyfer iechyd a lles? Angen cyfiawnhau mynd â'ch dysgwyr i'r awyr agored? Cymerwch olwg ar ein posteri gwybodaeth.