Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Prif afonydd

Mae ein map rhybuddion llifogydd yn dangos y cyrsiau dŵr sy'n cael eu diffinio fel prif afonydd yng Nghymru, yn cynnwys unrhyw adeiladwaith neu declyn ar gyfer rheoli neu reoleiddio llif y dŵr i mewn neu allan o brif afon

 

Fel arfer, nentydd ac afonydd mwy yw'r prif afonydd, ond maen nhw hefyd yn cynnwys rhai cyrsiau dŵr llai. Yng Nghymru, mae'r prif afonydd yn cael eu dynodi'n gyfreithiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Os byddwch am wneud gwaith mewn afon, drosti, oddi tani neu yn ei hymyl, neu mewn gorlifdir neu amddiffynfa rhag llifogydd (yn cynnwys amddiffynfa fôr), bydd angen i chi wneud cais am Ganiatâd Amddiffyn rhag Llifogydd.

Dewch i gael gwybod sut i wneud cais am ganiatâd i weithio ar brif afon

Mae pwerau Cyfoeth Naturiol Cymru i wneud gwaith amddiffyn rhag llifogydd yn berthnasol i’r prif afonydd yn unig.

Mae pob cwrs dŵr agored arall yng Nghymru yn cael ei alw'n ‘gwrs dŵr cyffredin'ac yn rhan o gyfrifoldeb eich awdurdod lleol (fel yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol).

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.