Mae'r llinell goch yn ddangos yr amddiffynfeydd rhag llifogydd sydd wedi'u hadeiladu i ddiogelu rhag llifogydd o afonydd a'r môr. Sut bynnag, nid yw amddiffynfeydd rhag llifogydd yn cael gwared â'r perygl o lifogydd a gallant orlifo neu fethu mewn amgylchiadau tywydd eithafol.

Mae'r amddiffynfeydd a ddangosir yn darparu lefelau gwahanol o ddiogelwch rhag llifogydd a chydnabyddir hyn yn y dosbarthiad risg a ddangosir ar fap Asesiad Risg Llifogydd Cymru. Bydd amddiffynfeydd rhag llifogydd na ddangosir eto, a'r ardaloedd sy'n elwa arnynt, yn cael eu hychwanegu'n raddol.

Bydd gwybodaeth bellach am amddiffynfeydd rhag llifogydd a'r lefel o amddiffyniad y maent yn ei darparu yn cael ei chynnwys gyda'r gwelliannau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer Gwanwyn 2021.

Am fwy o wybodaeth am amddiffynfeydd rhag llifogydd, cysylltwch â ni.

Cael gwybod mwy am sut rydym yn rheoli perygl llifogydd

Diweddarwyd ddiwethaf