Map o leoedd i ymweld â nhw

Archwiliwch ein coetiroedd, gwarchodfeydd natur, llwybrau a thir mynediad agored. I weld pa dir mynediad a hawliau tramwy sydd wedi’u cau o dan reoliadau brys Llywodraeth Cymru yn sgil y coronafeirws, ewch i wefan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol neu'r awdurdod lleol perthnasol