Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am greu, gwarchod a rheoli coetiroedd yng Nghymru.

Mae coetiroedd yn gwella ansawdd yr amgylchedd gan eu bod yn:

  • helpu i ddiogelu ansawdd cyflenwadau dŵr yfed
  • helpu i reoli digwyddiadau llifogydd
  • dal llygryddion niweidiol a gwella ansawdd aer
  • darparu cysgod a lloches, ac amsugno sŵn
  • sefydlogi priddoedd, lleihau erydiad a thirlithriadau
  • darparu cynefin cyfoethog i blanhigion ac anifeiliaid, gan gynnwys peillwyr a rhywogaethau prin

Beth ydym yn ei wneud

Rheoli coetiroedd

Rydym yn gwneud hyn drwy:

Cyflenwi pren

Rydym yn gwneud hyn drwy:

Buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy

Rydym yn gwneud hyn drwy:

Rheoleiddio gweithgareddau coedwigaeth

Rydym yn gwneud hyn drwy:

Rhoi cyngor ac arweiniad

Rydym yn gwneud hyn drwy:

Gweithio gyda phartneriaid

Rydym yn gwneud hyn drwy:

  • weithio gydag Ysgolion Coedwig a helpu’r Rhwydwaith Hyfforddi Dysgu yn yr Awyr Agored
Diweddarwyd ddiwethaf