Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Adfywio Cyforgorsydd Cymru

Group of people at the LIFE launch

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn dechrau ar brosiect cadwraeth ar gyfer cynefin hynod brin.

Bydd y prosiect pedair miliwn o bunnoedd, Adfywio Cyforgorsydd Cymru, yn gwella cyflwr saith o gyforgorsydd – rhai o gynefinoedd prinnaf a phwysicaf Cymru.

Corsydd siâp cromen yw cyforgorsydd – llecynnau o fawn sydd wedi cronni dros 12,000 o flynyddoedd ac sy’n gallu bod yn 12 metr o ddyfnder.

Aeth staff CNC, partneriaid ac aelodau o’r gymuned leol ar daith gerdded o amgylch Cors Fochno yng Ngheredigion i gael blas ar y gwaith fydd yn dechrau nes mlaen eleni.

Bydd y prosiect yn adfer saith o gyforgorsydd yng Nghymru gan gynnwys Cors Fochno a Chors Caron yng Ngheredigion.

Bydd safleoedd ger Trawsfynydd, Abergwaun, Crosshands a Llanfair-ym-Muallt ar eu hennill hefyd.

Bydd yr ymgyrch i’w hadfer yn arwain at wella systemau draenio, lleihau rhywogaethau goresgynnol, cael gwared â phrysgwydd a chyflwyno pori ysgafn – mewn partneriaeth gyda chymunedau, tirfeddianwyr a chontractwyr lleol.

Meddai Carol Fielding, Rheolwr y Prosiect: “I rai, efallai fod corsydd braidd yn anniddorol a dibwys. Ond, mae’r gwrthwyneb yn wir. Mae corsydd iach yn esgor ar fanteision lu i fywyd gwyllt a phobl.

“Maen nhw’n gartref i anifeiliaid a phlanhigion prin, gan gynnwys gweirlöyn mawr y waun ac andromeda’r gors. Maen nhw’n helpu i fynd I’r afael ag effeithiau newid hinsawdd trwy storio llawer iawn o garbon. Ac maen nhw’n llefydd gwych i ymweld â nhw i fwynhau natur ar ei gorau.”

Mae canrifoedd o dorri mawn a draenio wedi newid cyforgorsydd. Yn awr, gydag arian gan raglen LIFE yr UE, gall CNC wella eu cyflwr er mwyn galluogi cyforgorsydd Cymru i barhau i greu mawn newydd a chloi mwy o garbon.

Bydd y manteision a ddaw yn sgîl y gwaith yn parhau ymhell ar ôl i’r prosiect ddod i ben, gan gael effaith gadarnhaol am genedlaethau i ddod.

Mae’r prosiect pedair blynedd hwn wedi cael ei ariannu gan grant rhaglen LIFE yr UE a CNC, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae yna fideo am y prosiect ar sianel YouTube CNC:

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.