Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

 

Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei thrin yn llawi ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.  

 

We welcome applications for vacancies in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. 

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Adaregydd Morol

Hyblyg

£37,308-£40,806

07/01/2024
Rheolwr Prosiect Adfer Dalgylch

Hyblyg yn Ne-ddwyrain Cymru

£37,308-£40,806

06/12/2023

 

Diweddarwyd ddiwethaf