Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

 

Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei thrin yn llawi ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.  

 

We welcome applications for vacancies in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. 

 

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau

Swyddog Rheoleiddio Gwastraff

Hyblyg of fewn Canolbarth Cymru

£32,876-£36,229

10 Gorffennaf 2023

Swyddog Cymorth Prosiectau

Caerdydd

£28,403 -£32,088

3 Gorffennaf 2023

Swyddog Cynllunio Strategol a Buddsoddi

Hyblyg

£28,403 -£32,088

1 Gorffennaf 2023

Cydlynydd Bwyd a Lletygarwch

Canolfan Ymwelwyr Coed Y Brenin

£25,326–£28,077

29 Mehefin 2023

Cynghorydd Arbenigol, Stiwardiaeth Tir

Hyblyg

£37,308-£40,806

29 Mehefin 2023

Peiriannydd

Hyblyg yng Ngogledd Orllewin Cymru 

£28,403-£32,088

28 Mehefin 2023

Swyddog Rheoleiddio Amgylcheddol

Bwcle

£32,876-£36,229

28 Mehefin 2023

Gweinyddwr Cyllid

Hyblyg

£25,326–£28,077

28 Mehefin 2023

Cynghorydd Cynllunio Datblygiad

Hyblyg yn Ne Cymru 

£28,403- £32,088

27 Mehefin 2023

Uwch-gynghorydd Arbenigol Ffurfweddu Cwmwl

Hyblyg

£47,408-£52,359

26 Mehefin 2023

Uwch Swyddog Gweithrediadau Coedwig

De’r Canolbarth (swyddfa Aberystwyth neu Lanymddyfri)

£37,308- £40,806

25 Mehefin 2023
Swyddog yr Amgylchedd - Amaethyddiaeth x 16

Lleoliadau amrywiol ledled Cymru

£32,876-£36,229

25 Mehefin 2023
Uwch-arbenigwr Cyllid Strategol

Hyblyg

£47,408-£52,359

25 Mehefin 2023

Swyddog Prosiect a Monitro, Twyni Byw x2

Cross Hands neu Bangor

£32,876-£36,229

25 Mehefin 2023

Cynghorydd Cynllunio Datblygu x 2

Dde Cymru

£32,876-£36,229

21 Mehefin 2023

Swyddog Cadwraeth

Bwcle

£21,342-£23,449

20 Mehefin 2023

Uwch-gynghorydd Arbenigol Strategaeth Geo-ofodol

Hyblyg

£47,408–£52,359

20 Mehefin 2023

Uwch-gynghorydd Arbenigol, Strategaeth Ddata

Hyblyg 

£47,408–£52,359

20 Mehefin 2023
Swyddog Prosiect a Monitro – LIFE ar gyfer Cyforgorsydd Cymru

 Ynys Las, Borth, Gogledd Cymru

£32,876-£36,229

19 Mehefin 2023

Goruchwyliwr Cyfleusterau

Hyblyg ar draws De Cymru

£32,876-£36,229

18 Mehefin 2023

Swyddog Cymorth Technegol Stiwardiaeth Tir

Hyblyg yn Ne Cymru

£28,403-£32,088

18 Mehefin 2023

Cyfrifydd Busnes

Hyblyg

£41,150-£46,147

18 Mehefin 2023

Swyddog Gorfodi’r Amgylchedd

Hyblyg yng Ngogledd-orllewin Cymru

£32,876-£36,229

18 Mehefin 2023

Dadansoddwr Data Amgylcheddol

Hyblyg

£32,876-£36,229

18 Mehefin 2023

Uwch Gynghorydd (Tirwedd)

Hyblyg

£37,308-£40,806

18 Mehefin 2023

Swyddog Data a GIS, Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd

Hyblyg

£37,308-£40,806

18 Mehefin 2023
Uwch Gyfreithiwr Arbenigol

Hyblyg

£47,408–£52,359

15 Mehefin 2023

Cynghorydd Ariannu Strategol

Hyblyg

£37,308-£40,806

11 Mehefin 2023

Aelod Tîm Gweithlu Integredig x 2

Cross Hands

£21,655-£24,408

11 Mehefin 2023

Cynorthwyyd Bwyd a Diod x 2

Canolfan Ymwelwyr Coed Y Brenin

£21,655-£24,408

11 Mehefin 2023

Cynorthwy-ydd Cyfleuster

Castell-nedd

£21,655-£24,408 

11 Mehefin 2023

Swyddog Trwyddedu, Coedwigaeth

Hyblyg

£28,403-£32,088

11 Mehefin 2023
Rheolwr Prosiect Adfer Afonydd

Hyblyg yn ne-ddwyrain Cymru

£37,308-£40,806

11 Mehefin 2023
Cynghorydd Rhybuddio a Hysbysebu Llifogydd

Y Trallwng

£28,403-£32,088

11 Mehefin 2023

Cymorth Gweinyddu a Chaniatáu, Rheoli Tir

Y Trallwng, Powys

£25,326-£28,077

11 Mehefin 2023
Prif Swyddog Trwyddedu Arbenigol

Hyblyg

£41,150-£46,147

11 Mehefin 2023

Cynghorydd Arbenigol Arweiniol Meistr-ddata

Hyblyg

£41,150-£46,147

11 Mehefin 2023

Swyddog Cymorth Busnes Ystadau

Hyblyg

£32,876-£36,229

11 Mehefin 2023

Arweinydd y Tîm, Rheoleiddio Amgylcheddol

Caerdydd

£41,150-£46,147

7 Mehefin 2023
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol Rheoli Tir

Hyblyg

£41,150-£46,147

7 Mehefin 2023

Swyddog Trwyddedu 1

Hyblyg

£28,403-£32,088

Recriwtio Agored

Swyddog Trwyddedu 2

Hyblyg

£32,876-£36,229

Recriwtio Agored

 

Diweddarwyd ddiwethaf