Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Skype

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Uwch Swyddog pysgodfeydd Hyblyg ofewn De-Ddwyrain Cymru

£35,288-£38,597

17 Ionawr 2021
Arbenigwr Arweiniol – Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff Hyblyg, yn ne Cymru

£38,922-£43,649

24 Ionawr 2021
Aelod Tîm Gweithrediadau Coedwigaeth / Rheoli Tir (Lleoliad Addysg Uwch) Hyblyg

£19,858-£22,557

31 Ionawr 2021
Pennaeth Archwilio Mewnol Hyblyg

Cystadleuol

12pm, 31 Ionawr 2021
Pennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth Hyblyg

Cystadleuol

12pm, 12 Chwefror 2021