Amdanom ni

Mae adnoddau naturiol gwych yng Nghymru – mynyddoedd a choetiroedd garw, tirweddau ac arfordiroedd hardd, a bywyd gwyllt anhygoel.

 

Maent yn hanfodol i’n goroesiad ac yn rhoi i ni'r pethau sylfaenol sydd eu hangen arnom i fyw: aer glân, dŵr glân a bwyd. Maent yn creu swyddi i filoedd o bobl fel ffermwyr, coedwigwyr a gweithredwyr twristiaeth, gan greu cyfoeth a ffyniant.

 

Maent yn rhoi ansawdd bywyd gwell i ni a chyfleoedd i  fwynhau'r awyr agored gyda harddwch a threftadaeth naturiol Cymru yn gefndir i'r cwbl. Mae pobl yn dod o bell i'w profi. Maent wedi’u cysylltu’n gynhenid â diwylliant ac iaith Cymru.

 

Ein cyfrifoldeb ni yn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw gofalu am adnoddau naturiol Cymru a’r hyn y maent yn ei ddarparu i ni: i helpu i leihau'r risg i bobl ac eiddo rhag llifogydd a llygredd;  i ofalu am fannau arbennig ar gyfer llesiant, bywyd gwyllt a phren; ac i weithio gydag eraill i’n helpu ni i gyd i’w rheoli’n gynaliadwy. Mae'r bobl sy'n gweithio yma yn CNC yn meddu ar y wybodaeth, yr arbenigedd a’r brwdfrydedd i helpu i sicrhau ein bod yn rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

 

 

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Teams

 

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

 

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Cymorth Technegol – Parc Coedwig Gwydyr  Llanrwst £26,474-£30,086 14 Tachwedd 2021

Swyddog yr Amgylchedd

Bwcle £30,873-£34,218 14 Tachwedd 2021

Dadansoddwr, Desg Wasanaeth Cynorthwyol

Hyblyg £23,457-£26,154 14 Tachwedd 2021
Aelod Tîm Gweithrediadau Coedwigaeth x 2 Hyblyg yn Ne Orllewin Cymru £19,858-£22,557 7 Tachwedd 2021
Arbenigwr Dadansoddwr Rhaglenni Cyflawni Prosiectau a Rhaglenni Caerdydd £35,288-£38,597 7 Tachwedd 2021
Cynghorydd Cynllunio Datblygu Caerdydd £30,873-£34,218 7 Tachwedd 2021
Swyddog Mynd i'r Afael â Throseddau Gwastraff Gogledd-Orllewin Cymru £30,873-£34,218 7 Tachwedd 2021
Swyddog Pysgodfeydd Caerdydd £30,873-£34,218 7 Tachwedd 2021
Peiriannydd Sifil Coedwigaeth Hyblyg £30,873-£34,218 7 Tachwedd 2021
Uwch Gynghorydd, Cynllunio Datblygu Caerdydd £35,288-£38,597 7 Tachwedd 2021
Arweinydd y Tîm Rhybuddio a Hysbysu Llaneirwg, Caerdydd £38,922-£43,649 7 Tachwedd 2021
Cynorthwyydd Tîm yr Amgylchedd Llandarsi £19,858-£22,557 7 Tachwedd 2021
Uwch-swyddog Pobl a Lleoedd  Hyblyg £35,288-£38,597 7 Tachwedd 2021
Swyddog Cymorth Trwyddedu Caerdydd £19,858 -£22,557 3 Tachwedd 2021
Cynghorydd Arbenigol Cynefinoedd Daearol  Hyblyg £35,288-£38,597 31 Hydref 2021
Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cyfieithu Hyblyg £38,922-£43,649 31 Hydref 2021
Uwch Gyfieithydd Hyblyg £35,288-£38,597 31 Hydref 2021
Aelod Tîm Gweithlu Integredig Hyblyg yng Ngogledd Orllewin Cymru £23,457-£26,154 31 Hydref 2021
Aelod Tîm Gweithlu Integredig Porthmadog £19,858-£22,557 31 Hydref 2021
Swyddog Pobl a Lleoedd Hyblyg £30,873-£34,218 31 Hydref 2021
Peiriannydd Cymorth Cymwysiadau (GIS) Hyblyg £30,873-£34,218 31 Hydref 2021
Cynghorydd Geomorffoleg Gogledd Cymru £30,873-£34,218 31 Hydref 2021
Cynorthwyydd Cyfathrebu a Swyddog Gweinyddol, Cyforgorsydd Cymru LIFE Aberystwyth £19,858-£22,557 24 Hydref 2021
Swyddog Hamdden Resolfen neu Llanymddyfri £30,873-£34,218 24 Hydref 2021
Cymorth Technegol Caniatáu Caerdydd £23,457-£26,154 24 Hydref 2021
Uwch-gyfreithiwr Arbenigol Hyblyg £44,842-£49,525 24 Hydref 2021
Dadansoddwr Llywodraethu Ariannol, Cyfrifyddu a Llywodraethu Ariannol Hyblyg £30,873-£34,218 24 Hydref 2021
Cynghorydd Arbenigol, Rheoli Digwyddiadau Caerdydd £35,288-£38,597 24 Hydref 2021
Diweddarwyd ddiwethaf