Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Skype

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Aelod Tîm 3, Gweithlu Integredig Pont y Garth £22,885-£25,516 16 Awst 2020
Dadansoddwr Busnes Hyblyg £30,120-£33,383 16 Awst 2020
Cynghorydd Rheoli Cynaliadwy Natura 2000 x 6 Hyblyg £30,120-£33,383 19 Awst 2020
Uwch-swyddog Prosiect Llaeth x 2 Aberystwyth, Bangor, Bwcle neu Lanbedr Pont Steffan £34,427-£37,656 23 Awst 2020
Uwch-swyddog, Tîm yr Amgylchedd Caerdydd £34,427-£37,656 23 Awst 2020
Swyddog 2 Bangor £30,120-£33,383 23 Awst 2020
Swyddog 1 Hydrometreg a Thelemetreg Cross Hands neu Laneirwg £25,828-£29,352 23 Awst 2020
Cyfrifydd Busnes Hyblyg £37,973-£42,584 23 Awst 2020
Swyddog 2, Asesu a Chynghori Amgylcheddol – Pysgodfeydd Llaneirwg, Caerdydd £30,120-£33,383 25 Awst 2020
Swyddog Cyfieithu Hyblyg £30,120-£33,383 31 Awst 2020
Cymorth Technegol 3, Trwyddedu Rhywogaethau a Carbon Bangor £22,885-£25,516 31 Awst 2020
Cynghorydd Arbenigol Creu Coetir Hyblyg £34,427-£37,656 31 Awst 2020
Swyddog 2, Tim yr Amgylchedd Mynwy neu'r Fenni £30,120-£33,383 31 Awst 2020
Aelod Tîm 3, Gweithlu Integredig Rhuddlan £22,885-£25,516 31 Awst 2020
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol; Rheoli Data Menter Hyblyg £37,973-£42,584 31 Awst 2020
Cymorth Technegol, Rheoli Data Safleoedd Gwarchodedig Bangor £25,828-£29,352 31 Awst 2020
Uwch Gynghorydd, Cynllunio Datblygu Llaneirwg, Caerdydd £34,427-£37,656 1 Medi 2020
Swyddog Cymorth Technegol Trefynwy £22,885-£25,516 3 Medi 2020