Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Dadansoddi Perygl Llifogydd Lleoliad Addysg Uwch

Hyblyg

£21,655-£24,408

31 Ionawr 2023
Hydrometreg a Thelemetreg Lleoliad Addysg Uwch

Hyblyg

£21,655-£24,408

31 Ionawr 2023
Rheoli Prosiect Lleoliad Addysg Uwch

Caerdydd, Cross Hands neu Fwcle

£21,655-£24,408

31 Ionawr 2023
Gweithrediadau Rheoli Perygl Llifogydd Lleoliad Addysg Uwch

Hyblyg

£21,655-£24,408

31 Ionawr 2023
Lleoliad Addysg Uwch Gweithrediadau Coedwigaeth/Rheoli Tir x 4

Hyblyg

£21,655- £24,408

31 Ionawr 2023
Cynghorydd Arbenigol, Rheolaeth Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol

Hyblyg

£37,308-£40,806 11 Ionawr 2023
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol Cynllunio

Hyblyg

£41,150 - £46,147 10 Ionawr 2023
Cynghorydd Arbenigol, Cynllunio Amgylcheddol

Hyblyg

£37,308-£40,806 10 Ionawr 2023
Cynghorydd Arbennigol Cynllunio

Hyblyg

£37,308-£40,806

10 Ionawr 2023
Uwch Swyddog Rheoli Tir, BikePark Cymru

Hyblyg, ond De Cymru yn ddefrydol

£37,308-£40,806

9 Ionawr 2023
Cynghorydd Arbenigol, Adrodd Amgylcheddol x 2

Hyblyg

£37,308-£40,806

8 Ionawr 2023
Cynghorydd Arbenigol Rheoli Talent

Caerdydd, Resolfen neu Landarcy

£37,308-£40,806

8 Ionawr 2023
Cynorthwyydd Gweinyddol

Caerdydd, Resolfen neu Landarcy

£25,326-£28,077

8 Ionawr 2023
Peiriannydd Cymorth y Cwmwl - Llifogydd

Hyblyg

£32,876-£36,229

8 Ionawr 2023
Uwch Beiriannydd Cymorth Cwmwl x 2

Hyblyg

£37,308-£40,806

8 Ionawr 2023
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol, Datblygu Rhaglenni, Llifogydd

Hyblyg

£41,150-£46,147

8 Ionawr 2023
Uwch Arbenigwr Datblygu Rhaglenni - Llifogydd

Hyblyg

£47,408-£52,359

8 Ionawr 2023
Datblygwr y We x 2

Bangor neu Caerdydd

£41,150-£46,147

8 Ionawr 2023
Rheolwr Darpariaeth Ddigidol

Hyblyg

£41,150-£46,147

8 Ionawr 2023
Rheolwr Cynnyrch Digidol

Hyblyg

£41,150-£46,147

8 Ionawr 2023
Dadansoddwr Profion (Cymwysiadau’r We)

Bangor neu Caerdydd

£32,876-£36,229

8 Ionawr 2023
Uwch-gynghorydd Tîm Caffael (Rheoli Tir)

Hyblyg

£37,308-£40,806

08 Ionawr 2023

Uwch-gynghorydd, Tîm Caffael (Rhwydweithiau Natur, Ansawdd Dŵr & rhaglen y Coedwigoedd Cenedlaethol)  

Hyblyg

£37,308-£40,806

08 Ionawr 2023

Arbenigwr Data, Ecoleg Dŵr

Hyblyg

£37,308-£40,806 06 Ionawr 2023

Swyddog Yr Amgylchedd

Hyblyg – ond bydd angen gweithio rhai dyddiau ym Mhowys bob wythnos

£32,876-£36,229 04 Ionawr 2023

Uwch-gynghorydd Morol

Hyblyg, ond Gogledd Cymru yn ddymunol

£37,308-£40,806 04 Ionawr 2023
Rheolwr Prosiect Adeiladu a Peirianneg

Bwcle neu Caerdydd

£37,308-£40,806 03 Ionawr 2023

Cynghorydd Arbenigol, Safonau Coedwigoedd

Hyblyg 

£37,308- £40, 806

02 Ionawr 2023

Cynghorydd Arbenigol – Iechyd Coed

Hyblyg

£37,308-£40,806

02 Ionawr 2023

Uwch-arbenigwr Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff

Hyblyg yn Ne Orllewin

£47,408-£52,359

02 Ionawr 2023

Rheolwr Rhaglen Peirianneg Seilwaith Coedwig

Llanrwst, Dolgellau a Bangor

£37,308-£40,806

19 Rhagfyr 2022

Swyddog Gweinyddol Gwerthiannau Pren a Marchnata

Hyblyg

£25,326-£28,077

18 Rhagfyr 2022

Rheoli Cytundebau – Uwch Gynghorydd Llywodraethu a Chydymffurfiaeth

Hyblyg  (ond bydd angen teithio i leoliadau eraill ledled Cymru)

£37,308-£40,806

18 Rhagfyr 2022

Swyddog Gweithrediadau Coedwigaeth

Hyblyg o fewn ardal Gogledd Orllewin Cymru – swyddfa’r tîm yw Gwydir Uchaf, ger Llanrwst

£32,876-£36,229

18 Rhagfyr 2022

Cynghorydd Rheolaeth Gynaliadwy o Nitrogen Atmosfferig

Hyblyg mewn lle (Gogledd neu Ganolbarth Cymru)

£32,876-£36,229

18 Rhagfyr 2022

Cynghorydd Arbenigol Arweiniol, Polisi Amgylcheddol Strategol x 3

Hyblyg

£41,150 -£46,147

18 Rhagfyr 2022

Cynghorydd Arbenigol, Polisi Amgylcheddol Strategol x 2

Hyblyg

£37,308 -£40,806

18 Rhagfyr 2022

Cynghorydd, Polisi Amgylcheddol Strategol

Hyblyg

£32,876 -£36,229

18 Rhagfyr 2022

Cymorth Technegol, Polisi Amgylcheddol Strategol

Hyblyg

£25,326-£28,077

18 Rhagfyr 2022
Aelod o’r Tîm Gweithlu Integredig

Cilfynydd

£21,655-£24,408 18 Rhagfyr 2022
Swyddog Yr Amgylchedd

Llandarsi

£32,876-£36,229 16 Rhagfyr 2022
Aelod o’r Tîm Gweithlu Integredig x 3

Bala neu Wrecsam

£21,655-£24,408 15 Rhagfyr 2022
Aelod o’r Tîm Gweithlu Integredig x 2

Rhuddlan

£21,655-£24,408 15 Rhagfyr 2022
Uwch-swyddog Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff x3

Hyblyg yn Ne Orllewin

£37,308-£40,806 15 Rhagfryr 2022
Swyddog yr Amgylchedd x 2

Caerdydd

£32,876-£36,229 12 Rhagfyr 2022
Uwch-swyddog, Cynllunio Coedwigoedd

Hyblyg

£37,308 -£40,806

12 Rhagfyr 2022
Cynghorydd Rheoli Cynaliadwy Natura 2000

Bwcle

£32,876 -£36,229

12 Rhagfyr 2022

Uwch-swyddog Amgylcheddol

Dolgellau

£37,308 -£40,806

12 Rhagfyr 2022

Cynghorydd 2, Rhaglen Goetir x 2

Hyblyg

£32,876 -£36,229

11 Rhagfyr 2022

Swyddog Rheoleiddio Coedwigoedd ac Iechyd Planhigion Coed x 2

Hyblyg yng Nghymru

£32,876 -£36,229

11 Rhagfyr 2022

Cymorth Technegol, Prosiectau Morol

Hyblyg

£28,403-£32,088

11 Rhagfyr 2022

Arbenigwr Arweiniol, Cynllunio a Chyflawni Gweithredol Busnes

Hyblyg

£41,150 -£46,147

11 Rhagfyr 2022

Swyddog Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff

Hyblyg yn y lle (Ceredigion a Phowys)

£32,876 -£36,229

11 Rhagfyr 2022

Swyddog Mynd i'r Afael â Throseddau Gwastraff

Hyblyg yn y lle (Ceredigion a Phowys)

£32,876 -£36,229

11 Rhagfyr 2022

Uwch Gynghorydd, Cynllunio Datblygu

Caerdydd (gellir ystyried lleoliadau eraill)

£37,308 -£40,806

11 Rhagfyr 2022

Swyddog Cadwraeth

Aberystwyth neu Llanbedr Pont Steffan

£32,876 -£36,229

8 Rhagfyr 2022

 

Diweddarwyd ddiwethaf