Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Skype

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Cynghorydd Arbenigol, Grŵp Asedau Perygl Llifogydd Hyblyg

£34,427-£37,656

30 Tachwedd 2020 
Cynghorydd Rhybuddio a Hysbysu Y Trallwng

£25,828-£29,352

30 Tachwedd 2020
Cynghorydd Rhybuddio a Hysbysu Bangor neu Fwcle

£30,120-£33,383

30 Tachwedd 2020
Swyddog Cyflawni Prosiectau a Rhaglenni Prosiectau Cymru gyfan, yn swyddfa Bwcle

£25,828-£29,352

2 Rhagfyr 2020
Arbenigwr, Peiriannydd Cwmwl a Rhwydwaith Bangor neu Gaerdydd

£34,427-£37,656

6 Rhagfyr 2020
Swyddog Amgylchedd Llaneirwg, Caerdydd

£30,120-£33,383

6 Rhagfyr 2020
Gweithiwr Cynnal a Chadw Amgylcheddol Gweithlu Integredig Cilfynydd

£19,374-£22,007

6 Rhagfyr 2020
Syrfëwr Cymorth Technegol Cyflawni Prosiectau a Rhaglenni Cross Hands neu Gaerdydd

£25,828-£29,352

6 Rhagfyr 2020
Arbenigwr Sicrhau Ansawdd ar gyfer Monitro Amgylcheddol Hyblyg

£37,973-£42,584

7 Rhagfyr 2020
Dadansoddwr Profion Bangor, Caerdydd neu Aberystwyth £30,120 - £33,383  14 Rhagfyr 2020
Arweinydd y Tîm Dadansoddi Busnes a Phrofion Bangor, Caerdydd neu Aberystwyth

£43,748 - £48,317

14 Rhagfyr 2020
Aelod o Dîm yr Ysgrifenyddiaeth Hyblyg

£25,828 - £29,352

14 Rhagfyr 2020
Archwilydd Mewnol Bangor neu Gaerdydd

£30,120-£33,383

14 Rhagfyr 2020
Aelod Tîm Cyfleusterau Hyblyg

£22,885-£25,516

14 Rhagfyr 2020
Swyddog Asesu Amgylcheddol Hyblyg o fewn lle neu fel arall trwy gytundeb â'r rheolwr llinell

£30,120 - £33,383 

16 Rhagfyr 2020
Cynghorydd Coedwigaeth Arbenigol  Hyblyg (Canolbarth a De Cymru)

£34,427 - £37,656

16 Rhagfyr 2020
Gwyddonydd Cynhyrchion Anorganig Prifysgol Abertawe

£25,828 - £29,352 

17 Rhagfyr 2020
Peiriannydd Rhuddlan

£30,120 - £33,383

18 Rhagfyr 2020
Aelod Tîm Gweithlu Integredig Cross Hands 

£22,885 - £25,516

18 Rhagfyr 2020
Cymorth Rheoli Tir  Clawddnewydd, Rhuthun

£22,885 - £25,516

21 Rhagfyr 2020
Aelod Tîm Gweithrediadau Coedwigaeth / Rheoli Tir (Lleoliad Addysg Uwch) Hyblyg

£19,374-£22,007

31 Ionawr 2021