Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Skype

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Rheolwr Cymorth Cymwysiadau (Arweinydd Tîm, Cymorth Cymwysiadau) Caerdydd neu Bangor £43,748-£48,317 30 Medi 2020
Peiriannydd Arweiniol Hybylyg  £37,973-£42,584 30 Medi 2020
Swyddog Gwybodaeth Faes Gogledd Cymru £30.120-£33,383 4 Hydref 2020
Cynghorydd Arbenigol Gweithredu'r Rhaglen Coedwigaeth Hyblyg £34,427-£37,656 4 Hydref 2020
Cynorthwyydd Arlwyo Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian £19,374-£22,007 4 Hydref 2020
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol; Rheoli Data Menter Hyblyg £37,973-£42,584 4 Hydref 2020
Swyddog Gwerthiannau Pren a Marchnata Llaneirwg/Hyblyg £30,120-£33,383 4 Hydref 2020
Cynghorydd Arbenigol Data Hydrometrig Hyblyg £34,427-£37,656 4 Hydref 2020
Swyddog Ansawdd Dŵr, Asesu a Chynghori Amgylcheddol Llaneirwg/Hyblyg £30,120-£33,383 4 Hydref 2020
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol MEICA Hyblyg  £37,973-£42,584 4 Hydref 2020
Swyddog Gwerthiannau Pren a Marchnata De Cymru £34,427-£37,656 7 Hydref 2020
Cymorth Technegol Rheoli Tir Y Trallwng £22,885-£25,516 11 Hydref 2020
Swyddog Coetir Rheoliadol  - Rheoleiddio Coedwigoedd ac Iechyd Coed Hyblyg/ Y Canolbarth ond gorau yw Trallwng neu Aberystwyth  £30,120-£33,383 11 Hydref 2020
Swyddog Cyswllt Prosiectau Masnachol x 4 Hyblyg £30,120-£33,383 11 Hydref 2020
Cynghorydd Arbenigol Arweiniol Hydroddaeareg Hyblyg £37,973-£42,584 11 Hydref 2020
Cynghorydd Rheoli Cynaliadwy Natura 2000 Bwcle £30,120-£33,383 11 Hydref 2020
Cynghorydd Ased Technegol Cyfleusterau Hyblyg £25,828-£29,352 14 Hydref 2020
Cynghorydd Arbenigol Mamaliaid Morol Hyblyg £34,427-£37,656 18 Hydref 2020
 Cymorth Technegol 2, Y Gwasanaeth Trwyddedu Caerdydd £19,374-£22,007 18 Hydref 2020
Swyddog yr Amgylchedd Bwcle £30,120-£33,383 25 Hydref 2020