Cofrestr buddiannau - Buddiant gwleidyddol

Enw Swydd yn CNC  Buddiant
Lesley Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Aelod o'r Blaid Lafur 
Yr Athro Rhys Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol  Aelod o Blaid Cymru
Diweddarwyd ddiwethaf