Cofrestr buddiannau - Buddiant gwleidyddol

Enw Swydd yn CNC Buddiant
Lesley Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Aelod o'r Blaid Lafur
Yr Athro Rhys Jones Aelod o Fwrdd CNC/Cyfarwyddwr Anweithredol Aelod o Blaid Cymru
Diweddarwyd ddiwethaf