Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ein Swyddfeydd

Y Gogledd

Sir Ddinbych

Clawddnewydd
Rhuthun
Sir Ddinbych
LL15 2NL

Sir y Fflint

Ffordd Caer
Bwcle
Sir y Fflint
CH7 3AJ

Bangor (Maes y Ffynnon)

Maes y Ffynnon
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2DW

 

Bangor (Plas Penrhos)

Plas Penrhos
Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2BX

Dolgellau

Adeiladau’r Llywodraeth

Ffordd Arran
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LW

Y Canolbarth

Y Drenewydd

Llawr Cyntaf
Tŷ Ladywell
Stryd y Parc
Y Drenewydd
Powys
SY16 1RD

Y Trallwng

Powells Place
Powells Lane
Y Trallwng
Powys
SY21 7JY

Aberystwyth

Adeiladau’r Llywodraeth

Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UR

Y De-orllewin

Castell-nedd Port Talbot
Maes Newydd
Llandarcy
Castell-nedd Port Talbot
SA10 6JQ

Resolfen

Resolfen
Castell-nedd
SA11 4DR

Prifysgol Abertawe

Gwasanaethau Dadansoddi CNC (NRWAS)
Llawr 2, Tŵr Faraday
Prifysgol Abertawe
Singleton
SA2 8PP

Llanymddyfri

Ffordd Llanfair
Llanymddyfri
Sir Gâr
SA20 0AL

Cross Hands

Plas Gwendraeth
Heol Parc Mawr
Parc Busnes Cross Hands
Cross Hands
Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 6RE

Hwlffordd

Llys Afon (Hawthorn Rise)
Hwlffordd
Penfro
SA61 2BQ

Y De-ddwyrain

Caerdydd (Llaneirwg)

Plas yr Afon
Parc Busnes Llaneirwg
Llaneirwg
Caerdydd
CF3 0EY

Caerdydd (Tŷ Cambria)

Tŷ Cambria
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP

Y Fenni

Llys Cantref
Heol Aberhonddu
Y Fenni
Sir Fynwy
NP7 7AX

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.