Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymholiadau cyffredinol

Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid

0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm)

Mae’r Ganolfan Gofal Cwsmeriaid yn trafod popeth o ymholiadau cyffredinol syml i ymholiadau mwy cymhleth yn ymwneud â chofrestru ar gyfer trwyddedau amrywiol. Gall y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid ddarparu gwybodaeth am y pynciau canlynol:

 • esemptiadau dŵr a gwastraff
 • cofrestriadau Cludwyr a Broceriaid Haen Isaf ac Uchaf
 • cofrestriadau gwastraff peryglus
 • trwyddedau pysgota â rhwydi
 • trwyddedau hel cocos
 • ceisiadau am drwyddedau adnoddau dŵr
 • ceisiadau am drwyddedau gwastraff
 • ceisiadau am drwyddedau ansawdd dŵr
 • ceisiadau am drwyddedau ar gyfer gosodiadau
 • ceisiadau am drwyddedau morol
 • ceisiadau cynllunio
 • cyhoeddiadau

Cyfeiriad e-bost

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyfeiriad post

Cyfoeth Naturiol Cymru d/o Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid Tŷ Cambria 29 Heol Casnewydd Caerdydd CF24 0TP

Llinell Rhoi Gwybod am Ddigwyddiadau 

Dylech ddefnyddio’r llinell achosion brys i roi gwybod am ddigwyddiad fel llygredd.

 • ffoniwch 0300 065 3000
 • dewiswch 1 ar gyfer gwasanaeth Cymraeg neu 2 ar gyfer gwasanaeth Saesneg
 • pwyswch 1 ar gyfer y llinell argyfwng 24 awr

Gallwch weld rhestr lawn o'r achosion yr ydyn ni'n delio gyda nhw ar ein tudalen Rhowch Wybod.

Floodline

0345 988 1188 (gwasanaeth 24 awr)

Cysylltwch â Floodline am wybodaeth ynghylch llifogydda rheoli cyfrifon rhybudd llifogydd.

Floodline Type Talk: 0345 602 6340 (ar gyfer cwsmeriaid trwm eu clyw).

Costau galwadau

Nid yw galwadau i rifau 03 yn costio dim mwy na phris galwad genedlaethol i rifau 01 neu 02 eich contract. Byddan nhw'n cyfrif tuag at 'funudau cynwysedig' yn yr un ffordd â galwadau 01 a 02. Mae'r rheolau hyn yn berthnasol i alwadau o unrhyw fath o linell gan gynnwys ffonau symudol, llinellau BT, yn ogystal â llinellau sefydlog eraill neu ffonau talu.

Dylech wirio cost galw rhifau 0345 gyda'ch darparwr gwasanaeth ffôn. Bydd y gost o alw rhif ffôn 0345 yn dibynnu ar dariff eich darparwr ffôn, ac a ydych yn defnyddio llinell dir neu ffôn symudol.

Gallwch ddarllen rhagor am gostau galwadau ar wefan gov.uk

Sut i wneud cwyn

Gweler y dudalen Sut i wneud cwyn am fanylion ynghylch sut i gyflwyno cwyn swyddogol i ni.

Sut i wneud ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (FOI) (Gov.uk) ac ewch i'n tudalen Sut i wneud cais am wybodaeth.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.