Ymholiadau cyffredinol

Mae gennym broblemau technegol gyda'n llinellau ffôn ar hyn o’r bryd. Gallai gymryd mwy o amser nag arfer i ni ateb eich galwad.

Diolch am eich amynedd. Gobeithiwn y bydd y problemau yn cael eu datrys cyn gynted ag sydd bosibl. Yn y cyfamser, gallwch anfon e-bost i ni: ymholidau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Ymholiadau cyffredinol

Ffoniwch ni 0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm)

E-bost ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rhoi gwybod am ddigwyddiad amgylcheddol

Er mwyn rhoi gwybod am ddigwyddiad amgylcheddol neu lifogydd, ffoniwch 0300 065 3000 (opsiwn 1) 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos. Drwy ein ffonio, rydym yn gallu ymateb i faterion amgylcheddol yn gyflym. 

Ceir rhagor am gost galwadau yn Gov.uk