Ymholiadau cyffredinol

Ffoniwch ni 0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm)

E-bost ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rhoi gwybod am ddigwyddiad amgylcheddol

Er mwyn rhoi gwybod am ddigwyddiad amgylcheddol neu lifogydd, ffoniwch 0300 065 3000 (opsiwn 1) 24 awr y dydd, saith niwrnod yr wythnos. 

Ceir rhagor am gost galwadau yn GOV.UK