Diweddariad: 31/03/2023 

 

Bydd ein ffioedd am drwyddedau yn aros ar gyfraddau 2022-2023 hyd nes y bydd cynlluniau codi tâl newydd yn cael eu cytuno.   

 

Gweler manylion y ffioedd arfaethedig yr ydym yn bwriadu eu gweithredu ar gyfer 2023-2024, yn amodol ar gymeradwyaeth Weinidogol.

Rhoddir trwydded amgylcheddol ar gyfer lleoliad penodol (oni bai ei bod ar gyfer offer symudol). Felly, os ydych chi'n gwerthu'ch tŷ neu safle, allwch chi ddim mynd â'ch trwydded gyda chi a pharhau â gweithgarwch y drwydded yn eich lleoliad newydd. Bydd angen i chi drosglwyddo'ch trwydded i'r perchnogion newydd.

Fe allwch chi drosglwyddo'r cyfan neu ran o'ch trwydded i rywun arall. Mae'r ffurflenni cais a'r nodiadau canllaw y byddwch eu hangen i wneud hyn isod.

Rhaid i ymgeiswyr lenwi Rhan A a D1.

Rhan A

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi rhan A - Amdanoch chi.

Rhan D

Os ydych chi am drosglwyddo'r cyfan neu ran o'ch trwydded gollyngiadau dŵr annibynnol (caniatâd gollwng gynt) i rywun arall, rhaid i chi lenwi Rhan D1 i roi gwybod i ni eich bod yn trosglwyddo'r drwydded.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau i:

permitreceiptcentre@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canolfan Derbyn Trwyddedau
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd
CF24 0TP

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen - Rhan A WORD [176.9 KB]
NODYN CANLLAW A.doc WORD [208.0 KB]
Ffurflen - Rhan D1 WORD [158.5 KB]
NODYN CANLLAW - Rhan D1 PDF [139.2 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf