Gwneud cais i ddefnyddio tir yr ydym yn ei reoli

BETA: Mae hwn yn wasanaeth newydd — rhowch adborth i'n helpu i'w wella

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud rhywbeth ar dir CNC, er enghraifft:

 • marchogaeth
 • ffilmio
 • cynnal digwyddiad
 • fforio 
 • arolygon
 • addysg

Gallwch hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os oes angen i chi wneud gwaith ar y tir (gwaith amaethyddol, telathrebu, cynnal a chadw er enghraifft).

Faint o amser mae’n ei gymryd

Trwydded marchogaeth ceffylau yn Niwbwrch - hyd at 10 diwrnod gwaith.

Ceisiadau ffilmio - o leiaf 3 wythnos.

Pob cais arall - hyd at 12 wythnos.

Byddwn yn dechrau prosesu ceisiadau ar ôl derbyn yr holl wybodaeth.

Cyn ymgeisio

Bydd angen i chi roi’r wybodaeth ganlynol i ni:

 • gwybodaeth am eich sefydliad
 • person cyswllt
 • gwybodaeth am yr hyn yr hoffech ei wneud (ar gyfer arolygon, bydd angen gwybodaeth am y rhywogaethau)
 • pa dir yr hoffech ei ddefnyddio a phryd
 • nifer y bobl fydd ar y safle
 • a oes angen i chi addasu’r amgylchedd (e.e. torri coed)
 • a oes angen mynediad unigryw arnoch i’r tir
 • gwybodaeth am ddefnyddio dronau
 • a oes angen i chi fynd â cherbydau ar y tir

Dogfennau sydd angen i chi eu rhannu gyda ni

Os ydych chi’n gwneud cais am drwydded marchogaeth ceffylau, dim ond tystiolaeth o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus sydd ei angen.

Ar gyfer pob cais arall, bydd angen y canlynol:

 • map
 • tystiolaeth o yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn dangos y canlynol:

  • eich enw
  • dyddiadau’r yswiriant
  • cyfanswm yr yswiriant (isafswm o £5 miliwn)
 • asesiad risg
 • cynllun mewn argyfwng
 • yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, asesiad risg a thrwydded sy’n cwmpasu defnyddio drôn

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud rhywbeth ar dir CNC, er enghraifft:

 • marchogaeth
 • ffilmio
 • cynnal digwyddiad
 • fforio 
 • arolygon
 • addysg

Gallwch hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os oes angen i chi wneud gwaith ar y tir (gwaith amaethyddol, telathrebu, cynnal a chadw er enghraifft).
 

Diweddarwyd ddiwethaf