Cytundebau lefel gwasanaeth ar gyfer trwyddedu rhywogaethau a warchodir

Mae ein cytundebau lefel gwasanaeth sy'n cael eu defnyddio i benderfynu rhai ceisiadau ar gyfer trwydded rhywogaeth yn newid o 1 Ebrill 2021.

Bydd rhai ceisiadau'n gweld cynnydd o 30 diwrnod gwaith i 40 diwrnod gwaith.

Math o drwydded Cytundebau lefel gwasanaeth presennol (hyd at 31/03/2021) Cytundebau lefel gwasanaeth newydd (ar ôl 01/04/2021)

Trwydded rhywogaethau a warchodir – arolygon

30 diwrnod gwaith 

30 diwrnod gwaith 

Rhywogaethau a warchodir gan Ewrop – datblygiad, prosiectau cadwraeth a choedwigaeth

30 diwrnod gwaith 

40 diwrnod gwaith 

Rhywogaethau a warchodir gan Ewrop – diogelu iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd

30 diwrnod gwaith 

30 diwrnod gwaith 

Rhywogaethau a warchodir gan Ewrop (Morol)

30 diwrnod gwaith 

40 diwrnod gwaith 

Trwydded rheoli adar – diogelu iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd, diogelu pysgodfeydd, gwarchod adar gwyllt, diogelu cnydau, stoc, bwydydd ar gyfer stoc, neu atal clefyd rhag lledaenu

30 diwrnod gwaith 

40 diwrnod gwaith 

Trwydded moch daear at ddiben datblygiad

30 diwrnod gwaith 

40 diwrnod gwaith 

Trwydded rhywogaethau a warchodir – diwygiad (syml)

15 diwrnod gwaith 

15 diwrnod gwaith 

Trwydded rhywogaethau a warchodir – diwygiad (cymhleth)

30 diwrnod gwaith 

30 diwrnod gwaith 

 

Bydd unrhyw geisiadau a dderbynnir ar, neu ar ôl, 1 Ebrill 2021 yn destun i'r amserlenni penderfynu newydd. Bydd angen i chi ystyried hyn wrth wneud eich cais.

Bydd yr holl gyfnodau penderfynu eraill yn aros yr un fath, a byddwn yn parhau i wneud penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau mor gyflym ag y gallwn.

Diweddarwyd ddiwethaf