Ymgynghoriadau agored o ceisiadau am orchmynion sychder a thrwyddedau sychder