Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trwyddedu Morol a'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Gwybodaeth ynghylch y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a sut mae’n berthnasol i drwyddedu morol

Diweddariad Coronafirws (gyda BACS)

 

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref cyn belled ag y bo modd. Mae hyn yn golygu na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni drwy e-bost ac os bydd angen, gallwch wneud taliadau trwy BACS.

 

Bydd arnoch angen Microsoft Word 2010 neu gyfwerth i allu defnyddio'r ffurflenni electronig.

 

Er ein bod yn gobeithio sicrhau fod hyn yn amharu gyn lleied ag sydd bosibl arnoch, cofiwch y gallai’r amser prosesu fod yn hwy yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid.

 

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i’r Coronafeirws.

Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Mae cyrff dŵr trosiannol ac arfordirol yn cael eu gwarchod o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr gyda'r nod o sicrhau statws cyffredinol da. Felly, mae'n rhaid i brosiect neu weithgaredd trwyddedig tua'r môr o Benllanw Cymedrig y Gorllanw a hyd at 1 filltir forol, ddangos na fydd yn achosi 'dirywiad yn y corff dŵr'. Sylwer bod statws cemegol y corff dŵr yn cael ei asesu hyd at 12 môr-filltir.

Rhaid i bob cais (ac eithrio ceisiadau am weithgareddau risg isel Band 1) gael ei ategu gan asesiad WFD (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr).

Gellir dod o hyd i ganllawiau ar sut i gynnal asesiad WFD ar wefan Gov.uk. Bydd dolenni ar wefan gov.uk yn eich tywys at ddata’n ymwneud â chyrff dŵr yn Lloegr; mae data’n ymwneud â chyrff dŵr yng Nghymru ar gael ar we-dudalennau Arsylwi Dyfroedd Cymru.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.