Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trwyddedu Morol a'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Gwybodaeth ynghylch y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a sut mae’n berthnasol i drwyddedu morol

Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn gwarchod y mȏr o’r distyll cymedrig hyd at un filltir forol oddi ar y lan. Mae hynny’n golygu na ddylai unrhyw brosiect neu weithgaredd ‘achosi dirywiad yn y corff dŵr’.

Rhaid i bob cais (ac eithrio ceisiadau am weithgareddau risg isel Band 1) gael ei ategu gan asesiad WFD (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr).

Gellir dod o hyd i ganllawiau ar sut i gynnal asesiad WFD ar wefan Gov.uk. Bydd dolenni ar wefan gov.uk yn eich tywys at ddata’n ymwneud â chyrff dŵr yn Lloegr; mae data’n ymwneud â chyrff dŵr yng Nghymru ar gael ar we-dudalennau Arsylwi Dyfroedd Cymru.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.