Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Trwyddedu Morol a'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Gwybodaeth ynghylch y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a sut mae’n berthnasol i drwyddedu morol

 

Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn gwarchod y mȏr o’r distyll cymedrig hyd at un filltir forol oddi ar y lan. Mae hynny’n golygu na ddylai unrhyw brosiect neu weithgaredd ‘achosi dirywiad yn y corff dŵr’.

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.