Cofrestr cyfleusterau cyhoeddus i drin cerbydau ar ddiwedd eu hoes

Defnyddiwch y gofrestr gyhoeddus i wirio a yw safle'n gyfleuster triniaeth awdurdodedig.

Mae gan safleoedd cyfleusterau trin awdurdodedig drwyddedau sy’n caniatáu iddynt ddadlygru a datgymalu cerbydau ar ddiwedd eu hoes. 

Diweddarwyd ddiwethaf