Contractau hirdymor

Contractau pum mlynedd yw contractau hirdymor fel arfer. Cânt eu cynnig ar ffurf gwerthiannau coed sy’n sefyll neu ymyl y ffordd. Caiff contractau hirdymor eu rhoi ar dendr yn ôl cyfaint penodol, sydd wedi’i rannu’n gyfartal dros gyfnod y contract. Caiff prisiau contractau ymyl y ffordd eu diwygio'n flynyddol fel arfer, a chaiff prisiau contractau coed sy'n sefyll eu diwygio yn ôl y lot.

Nid oes cynlluniau i gynnig unrhyw gontractau hirdymor pellach ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau i fonitro ac adolygu’r sefyllfa a byddwn yn hysbysebu unrhyw gyfleoedd ar gyfer contractau pellach yn ôl yr angen.

Cynllun gwerthu 2023-24

Mae'r cynllun gwerthu 2023 - 24 yn dangos sut y byddwn yn dyrannu cyfanswm cyfaint ein cynnyrch blynyddol rhwng y pedwar digwyddiad gwerthu ar-lein. Mae’r cyfeintiau y bwriadwn eu marchnata ym mhob digwyddiad gwerthu hefyd wedi’u rhannu rhwng cynhyrchu uniongyrchol o ran cynhyrchion pren crwn, a gwerthiannau coed sy’n sefyll.

Tabl o'r cynnig cyfaint targed arfaethedig cyfartalog (m3)

Dyddiad Coed sy’n sefyll

eWerthiant Ebrill - 25/04/2023

180,000 m3obs

eWerthiant Gorffennaf - 01/08/2023

180,000 m3obs

eWerthiant Hydref - 22/10/2023

180,000 m3obs

eWerthiant Interim Tachwedd - 21/11/2023

 

eWerthiant Chwefror - 07/02/2024

180,000 m3obs

 

720,000 m3obs

Manteision

Roedd y contractau hyn yn cynnig:

  • cyflenwad hirdymor gwarantedig o bren
  • cymorth ar gyfer buddsoddi yn niwydiant pren Cymru

Y broses dendro

Bydd tendrau’n cael eu hysbysebu yn y Forestry Journal. Bydd defnyddwyr cofrestredig y gwasanaeth e-Werthiant yn cael eu hysbysu drwy’r gwasanaeth hwnnw.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â desg gymorth e-Werthiant

Cod ymarfer

Cod ymarfer cludo pren

Diweddarwyd ddiwethaf