Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Dyfroedd Pysgod Cregyn a Ddiogelir

Mae’r Gyfarwyddeb Fframwaith Ddŵr yn gofyn am fanyleb o ardaloedd gwarchodedig ar gyfer yr ardaloedd hynny a ddynodwyd ar gyfer gwarchod rhywogaethau sy’n bwysig yn economaidd. Mae’r rhestr hon yn cynnwys yr ardaloedd gwarchodedig hynny a ddynodwyd yn flaenorol o dan Gyfarwyddeb Dyfroedd Pysgod Cregyn, a ddiddymwyd, ac sydd bellach wedi’u nodi o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

Mae’r rhestr hon yn cynnwys yr hyn gyfeiriwyd ato o dan y Rheoliadau’r Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2016’ sy’n dod i rym ar 3 Mawrth 2016.    Yn unol â’r rheoliadau uchod, mae’r rhestr yn disodli’r hysbysiad a ddarparwyd i Cyfoeth Naturiol Cymru  o dan y ddeddfwriaeth flaenorol, a elwid yn ‘Hysbysiad Dyfroedd Pysgod Cregyn (Cymru) 2013’

ATODLEN

Dyfroedd lled hallt ac arfordirol yng Nghymru sy’n perthyn i’r dosbarthiad Dyfroedd Pysgod Cregyn.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.