Mae eogiaid a sewin yn rhywogaethau eiconig yng Nghymru, ac eto mae stociau mewn llawer o afonydd wedi lleihau’n sylweddol dros y degawdau diweddaraf ac ar hyn o bryd ystyrir nad ydynt yn gynaliadwy.  Nid ydym felly’n diogelu’r manteision posibl ar gyfer Cymru a fyddai’n deillio o gael poblogaethau iach o bysgod a’r pysgodfeydd y gallant eu cynnal.

Ymgynghoriadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cynigion rheoli pysgota Nodyn Briffio 16-03-18 PDF [183.5 KB]
Lluniwyd Nodyn Ar Ymatebion I Sylwadau (Saesneg yn unig) PDF [443.3 KB]
Crynodeb gweithredol (Saesneg yn unig) PDF [265.8 KB]
Atodiad 1. Prif afonydd eogiaid (Saesneg yn unig) PDF [171.8 KB]
Atodiad 2. Prif afonydd brithyll môr yng Nghymru (Saesneg yn unig) PDF [156.7 KB]
Atodiad 4 Eog system rheoli stoc (Saesneg yn unig) PDF [362.3 KB]
Atodiad 5 Sea asesu stoc brithyll SR (Saesneg yn unig) PDF [169.4 KB]
Atodiad 6. 2009 'Cymru Gyfan' NLO (Saesneg yn unig) PDF [247.3 KB]
Atodiad 8. Rheoli mewn Awdurdodaethau Eraill (Saesneg yn unig) PDF [247.2 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf